اجرای گام سوم اصلاح نظام کارمزد توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی در راستای افزایش کیفیت خدمات به مشتریان و همچنین در راستای بهبود و کارآمدی شبکه پرداخت الکترونیک کشور، از سال گذشته، اصلاحاتی در نظام تراکنش‌ها انجام داده که به‌صورت مرحله به مرحله اجرایی شد. فاز اول این اصلاح از ۴ تیرماه و فاز دوم آن از ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۲ اجرایی شد. حال فاز سوم این بخشنامه از ۲۴ اردیبهشت‌ماه سال جاری اجرایی گردید.
شایان ذکر است این اصلاحات با در نظر گرفتن عدالت در پرداخت کارمزد از طریق ایجاد تعادل میان «خدمات دریافت شده» و «هزینه‌های ارائه سرویس و تضمین پایداری زیرساخت شبکه پرداخت الکترونیکی» تدوین شد‌ه‌اند. در فاز سوم نیز همچون فاز اول و دوم ، پذیرندگان برای تراکنش‌های کمتر از ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال، مبلغ ثابت ۱.۲۰۰ ریال و برای تراکنش های بالاتر، ۰۲/۰ % مبلغ خرید تا سقف حداکثر ۴۰.۰۰۰ ریال پرداخت می‌کنند که گفتنی است بخش عمده‌ای از این کارمزد توسط شبکه بانکی تأمین خواهد شد.

نحوه محاسبه میزان کارمزد پرداختی پذیرندگان
در نظام جدید کارمزدی، پذیرندگان برای تراکنش‌های کمتر از شش میلیون ریال، مبلغ ثابت ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر، ۲ صدم درصد مبلغ خرید را تا سقف حداکثر ۴۰ هزار ریال به عنوان کارمزد پرداخت می‌نمایند.
شایان ذکر است که به این ترتیب از ۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری، نظام جدید کارمزد برای اصناف به شرح زیر، اجرایی گردید:
لیست صنوفی که در گام سوم از آنها کارمزد اخذ می‌شود:

اجرای این طرح، موجب تناسب کارمزد پرداختی استفاده‌کنندگان از شبکه پرداخت با میزان استفاده آنها از این شبکه خواهد شد و امید است این طرح موجب ارائه خدمات با کیفیت‌تر گردد.

محاسبه کارمزد
لطفا مبلغ مورد نظر را وارد کنید (ریال)
میزان کارمزد شما :
اسکرول به بالا