سپهر با برگزاری جشنی، تولد تیرماهی های خود را گرامی داشت

در این جشن که با حضور پرسنل متولد تیرماه سپهر برگزار گردید، از پشتیبانان فصل بهار نیز به قید قرعه قدردانی شد.

اعضای تیرماهی خانواده بزرگ سپهر در این جشن در کنار هم کیک بریدند و هدایای خود را دریافت کردند و در یک جمعی شاد لحظات خوشی را در کنار هم رقم زدند.

اسکرول به بالا