شناسه قبض:
شناسه پرداخت:
محل اسکن کد:
با در اختيار داشتن سامانه حاضر، برای پرداخت قبض برق و غيره، ديگر نيازی به مراجعه حضوری به شعب بانک ها نيست! شما می توانيد با در اختيار داشتن يکی از کارت های بانکی عضو شتاب، به راحتی و در حداقل زمان ممکن، قبض خود را پرداخت نماييد.
شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد نمایید و روی علامت ذره بین کلیک کنید تا در صورت درست بودن اطلاعات به صفحه پرداخت منتقل شوید .