پرداخت الکترونیک سپهر

زمانبندی تحویل بسته‌ی ارزاق

نام و نام خانوادگینام معاونت/مدیریت کارمندزمان تحویل ارزاق
روح اله نوریمدیریت حراست۱۵:۳۰
علی دبیریدفتر حوزه مدیریت۱۵:۳۰
نوشین دلفانیپزشک تغذیه۱۵:۳۰
زهرا سلیمانی مقدمپزشک سازمانی۱۵:۳۰
سعید ثمریکارشناس hse۱۵:۳۰
محمدتقی آبیاریمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۵:۳۰
بهاره غضنفریمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۵:۳۰
اکرم عباس زاده شعجرهمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۵:۳۰
حامد رشیدیمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۵:۳۰
محمود جلیلیمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۵:۳۰
ابوالفضل رمضانیمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۵:۳۰
محدثه سادات شریعتیمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۵:۳۰
طاها فیالیمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۵:۳۰
علیرضا قربانیمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۵:۳۰
رضا باقرپور مزینانیمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۵:۳۰
سجاد امیرزادهمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۵:۴۰
محمدحسین جان نثاریمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۵:۴۰
مصطفی میرمحمدیمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۵:۴۰
رابعه درستکارمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۵:۴۰
هستی سلیمان پور شمسمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۵:۴۰
حمید بابائیمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۵:۴۰
آزاده طهماسبیمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۵:۴۰
سیدعماد طاهری اطاقسرامعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۵:۴۰
پریسا حسن نژادمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۵:۴۰
حامد موتابمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۵:۴۰
بهاره روغنیمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۵:۵۰
بابک پرورش روحمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۵:۵۰
فریبرز نیک بختمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۵:۵۰
غزاله زاهدی اسکیمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۵:۵۰
شهروز کاوه سمنانیمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۵:۵۰
نیما منافیمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۵:۵۰
ماریا منتظریمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۵:۵۰
مصطفی اوحدی حائریمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۵:۵۰
محمد میریمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۵:۵۰
خشایار حیدریانمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۵:۵۰
ساناز افتخاری رادمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۶:۰۰
سمیه طالبیمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۶:۰۰
حمیده براتیمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۶:۰۰
زینب موسوی پرست آجی بوزایهمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۶:۰۰
کیوان حامی احمدیمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۶:۰۰
مائده وحیدیمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۶:۰۰
عباس دوست محمدیمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۶:۰۰
مژده خاکسارمعاونت هماهنگی و امور اجرایی۱۶:۰۰
هومن زعیممعاونت توسعه سازمان و سرمایه انسانی۱۶:۰۰
ریحانه نوروزی دهسریمعاونت توسعه سازمان و سرمایه انسانی۱۶:۰۰
حامد نظریمعاونت توسعه سازمان و سرمایه انسانی۱۶:۱۰
عسل صادقی گل خطمیمعاونت توسعه سازمان و سرمایه انسانی۱۶:۱۰
مهدی آسایشیمعاونت توسعه سازمان و سرمایه انسانی۱۶:۱۰
ندا معمارکاشانیمعاونت توسعه سازمان و سرمایه انسانی۱۶:۱۰
آرش رحمتیمعاونت توسعه سازمان و سرمایه انسانی۱۶:۱۰
میثم کنجکاومعاونت توسعه سازمان و سرمایه انسانی۱۶:۱۰
بهاره کولیوندمعاونت توسعه کسب و کار۱۶:۱۰
داود قربانیمعاونت توسعه کسب و کار۱۶:۱۰
علی سالاریهمعاونت توسعه کسب و کار۱۶:۲۰
امیر رحمانی فردمعاونت توسعه کسب و کار۱۶:۲۰
سمیه حمدیمعاونت توسعه کسب و کار۱۶:۱۰
فرشته خیریمعاونت توسعه کسب و کار۱۶:۱۰
هادی جواهری آقا محمدمعاونت توسعه کسب و کار۱۶:۲۰
علیرضا طاوسی تابشمعاونت توسعه کسب و کار۱۶:۲۰
فاطمه حسنیمعاونت توسعه کسب و کار۱۶:۲۰
الهام آزادمعاونت توسعه کسب و کار۱۶:۲۰
مهدی سلیمیمعاونت توسعه کسب و کار۱۶:۲۰
محمد امین نوروزیمعاونت توسعه کسب و کار۱۶:۲۰
علی پیکانیمعاونت توسعه کسب و کار۱۶:۲۰
مونا کردیمعاونت توسعه کسب و کار۱۶:۲۰
آرش ابوحمزهمعاونت توسعه کسب و کار۱۶:۳۰
محمد زراعتیمعاونت توسعه کسب و کار۱۶:۳۰
سارا ذوالفقاریمعاونت توسعه کسب و کار۱۶:۳۰
شیدا قادریمعاونت توسعه کسب و کار۱۶:۳۰
سعیده شهبازیمعاونت توسعه کسب و کار۱۶:۳۰
پیمان عباسیمعاونت توسعه کسب و کار۱۶:۳۰
فراز صراطیمعاونت توسعه کسب و کار۱۶:۳۰
آیسان دقتیمعاونت توسعه کسب و کار۱۶:۳۰
آرش فروزان علاءمعاونت توسعه کسب و کار۱۶:۳۰
سمیرا محقق قلعه جوقیمعاونت توسعه کسب و کار۱۶:۳۰
جعفر عطائی اندزقیمعاونت توسعه کسب و کار۱۶:۴۰
مریم خیری میابمعاونت توسعه کسب و کار۱۶:۴۰
زهرا حشمتیانمعاونت عملیات۱۶:۴۰
زهرا میرانی نژاد محمدیمعاونت عملیات۱۶:۴۰
وحید باقریمعاونت عملیات۱۶:۴۰
سیده مهسا بنی فاطمیمعاونت عملیات۱۶:۴۰
زهرا آذری حفظ آبادمعاونت عملیات۱۶:۴۰
راحله قدیم ملالومعاونت عملیات۱۶:۴۰
علیرضا سلیمیانمعاونت عملیات۱۶:۴۰
جهانبخش الطافی صفرپورمعاونت عملیات۱۶:۴۰
علیرضا گروسیمعاونت عملیات۱۶:۵۰
عیسی طاعت مجدمعاونت عملیات۱۶:۵۰
امیرحسن عادلیانمعاونت عملیات۱۶:۵۰
امیرحسین بختیارمطلقمعاونت عملیات۱۶:۵۰
میلاد ریاحی نیامعاونت عملیات۱۶:۵۰
پوریا دانشیمعاونت عملیات۱۶:۵۰
پریماه اسکندریمعاونت عملیات۱۶:۵۰
عادل عبداله زاده مالدهمعاونت عملیات۱۶:۵۰
امیر امیدوارمعاونت عملیات۱۶:۵۰
نیوشا کربلائی حیدریمعاونت عملیات۱۶:۵۰
عاطفه رحمتیمعاونت عملیات۱۷:۰۰
لعیا چاوشمعاونت عملیات۱۷:۰۰
مرتضی بلوچیمعاونت عملیات۱۷:۰۰
فاطمه ورزیده کارفردمعاونت عملیات۱۷:۰۰
محمدرضا حسین طهرانیمعاونت عملیات۱۷:۰۰
جمال شهماری الوارسمعاونت عملیات۱۷:۰۰
میترا پژوهی زهندهمعاونت عملیات۱۷:۰۰
مهسا نیک جومعاونت عملیات۱۷:۰۰
ملیحه آقاحسن کاشانیمعاونت عملیات۱۷:۰۰
آیدا حبیبیمعاونت عملیات۱۷:۰۰
کیانا محمدباقریمعاونت عملیات۱۷:۱۰
مهدیه فرضی زاده اورتاکندمعاونت عملیات۱۷:۱۰
حمیده قراتپهمعاونت عملیات۱۷:۱۰
فاطمه ابراهیمیمعاونت عملیات۱۷:۱۰
شکوفه نجف زادهمعاونت عملیات۱۷:۱۰
نیوشا نقدیمعاونت عملیات۱۷:۱۰
الهام خدابنده لومعاونت عملیات۱۷:۱۰
محمد گل احمرمعاونت عملیات۱۷:۱۰
زهرا پناممعاونت عملیات۱۷:۱۰
امیر قیاسوندمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۱۰
محمدرضا فضلعلیمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۲۰
مبینا جعفریمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۲۰
عرشیا اسدیمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۲۰
متین آقالرخانی همدانیمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۲۰
مجید عبداللهیمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۲۰
مهدیه سلیمانیمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۲۰
امیر منصوری مقدممعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۲۰
علی میرزائیمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۲۰
نیلوفر اسداله زادهمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۲۰
حامد مسرورمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۲۰
نوید یوسفیمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۳۰
امیر خدابندهمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۳۰
هادی ورودی شهریورمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۳۰
مهرداد حیدریمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۳۰
امیرسامان خادم رضامعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۳۰
علی حسین زادهمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۳۰
امید محمدیمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۳۰
محمد حریریمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۳۰
حسن رحیمیمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۳۰
علی دربندیمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۳۰
آرش صارمی نژادمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۴۰
محسن چوپانمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۴۰
زیبا فریسمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۴۰
سمیع امامی دانالومعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۴۰
سیاوش هاشمیمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۴۰
سعید ایلاتیمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۴۰
ایمان ایرمانمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۴۰
سیدسعید قاسمی بوکانیمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۴۰
محمدرضا اسدیمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۴۰
رادنوش بدریانمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۴۰
کوشا آرانیمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۵۰
زهره پیامی پورمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۵۰
سیدمحمدامین مرتضویمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۵۰
محمدرضا علی نژاد اقبلاغمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۵۰
حسین حسینیمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۵۰
احسان راجیمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۵۰
انسیه قهاریمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۵۰
میلاد یادگاریمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۵۰
علی افتحیمعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۵۰
حسن کیقبادی مقدممعاونت فناوری اطلاعات۱۷:۵۰
ایمان خدابخشیمعاونت فناوری اطلاعات۱۸:۰۰
سیدمجتبی ساداتیمعاونت فناوری اطلاعات۱۸:۰۰
مصطفی جمالی الموتیمعاونت فناوری اطلاعات۱۸:۰۰
عماد محمدی نیامعاونت فناوری اطلاعات۱۸:۰۰
آذین صارمی نژادمعاونت فناوری اطلاعات۱۸:۰۰
امین رحیمیمعاونت فناوری اطلاعات۱۸:۰۰
نوید رضازادهمعاونت فناوری اطلاعات۱۸:۰۰
سیدسعید جنانیمعاونت فناوری اطلاعات۱۸:۰۰
بهزاد عالم رجبیمعاونت فناوری اطلاعات۱۸:۰۰
علی اصغر صرافتمعاونت فناوری اطلاعات۱۸:۰۰
علی ثمین فرمعاونت فناوری اطلاعات۱۸:۰۰
سمیه امینیمعاونت توسعه سازمان و سرمایه انسانی۱۸:۱۰
فرید رضائی خشگذریمعاونت توسعه سازمان و سرمایه انسانی۱۸:۱۰
لیلا محویمعاونت توسعه سازمان و سرمایه انسانی۱۸:۱۰
محسن کشاورزمعاونت توسعه سازمان و سرمایه انسانی۱۸:۱۰
سمیه حیدریمعاونت توسعه سازمان و سرمایه انسانی۱۸:۱۰
زهره مولوی چوبینیمعاونت توسعه سازمان و سرمایه انسانی۱۸:۱۰
مهشید بهاریمعاونت توسعه سازمان و سرمایه انسانی۱۸:۱۰
شراره زینیمعاونت توسعه سازمان و سرمایه انسانی۱۸:۱۰
محسن حدادنژادمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۱۰
آرزو خدابخشیمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۱۰
فاطمه علی زادهمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۲۰
علی خواجه صالحانیمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۲۰
علی مرادیمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۲۰
زهرا متقی اصلیمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۲۰
محمد ملکیمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۲۰
فاطمه سادات یزدی خواهمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۲۰
نرگس میرزائیمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۲۰
امیرحسین برنجکار گورابیمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۲۰
ساناز قنبری دمیرچیمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۲۰
اکبر فلاح ذاغ چشممعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۲۰
محمدرضا قاسم زاده لشت نشائیمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۲۰
محبوبه سادات وزیری ثانیمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۲۰
میثم نیک پورمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۲۰
آراد اهورایی فرمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۲۰
رضا پناهی رادمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۲۰
هادی جعفریمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۲۰
فاطمه جابریمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۲۰
حمیدرضا نوریمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۲۰
آرمان والی پورمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۳۰
سجاد هوشیار قوجه بیگلومعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۳۰
امین سیفیمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۳۰
رضا کلیکیمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۳۰
مسعود خاشعی ورنامخواستیمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۳۰
اباسعد میرزائیمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۳۰
امیرحسین خانی اوشانیمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۳۰
بهمن عظیمی ثمرینمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۳۰
رامین کریمی ثمرینمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۳۰
کاوس سوریمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۳۰
سعید محمدپورمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۴۰
عشقعلی طاهریمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۴۰
گودرز وکیلیمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۴۰
احسان برمایهمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۴۰
جواد محمدصادقمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۴۰
اسداله کاهنمعاونت مالی-پشتیبانی۱۸:۴۰
رقیه امانیدفتر حوزه مدیریت۱۸:۴۰
محمدجواد جوادزادهمدیرعامل۱۸:۴۰
سارا امینیاداره حسابرسی داخلی۱۸:۴۰
افشین کولیونداداره حسابرسی داخلی۱۸:۴۰
نسترن گیلانی نجف آبادی فراهانیاداره روابط عمومی۱۸:۴۰
سروش صادق منشاداره روابط عمومی۱۸:۴۰
مهران جهانگیریاداره روابط عمومی۱۸:۴۰
زهرا تقی زاده گاناداره روابط عمومی۱۸:۴۰
سیده سارا شبیریاداره روابط عمومی۱۸:۴۰
محمد رستمیمدیرعامل۱۸:۵۰
فاطمه رجبلومدیرعامل۱۸:۵۰
مینا عبدلی ویشتهمدیریت حراست۱۸:۵۰
پرویز رضائی دلفیمدیریت حراست۱۸:۵۰
جواد مه آبادی حصارقاضیمدیریت حراست۱۸:۵۰
یزدان غلامی قره نازمدیریت حراست۱۸:۵۰
علی پنا دکامئیمدیریت حراست۱۸:۵۰
الهام جواهری آقامحمدمدیریت ریسک و امنیت اطلاعات۱۸:۵۰
احمد یوسفیمدیریت ریسک و امنیت اطلاعات۱۸:۵۰
سیده آرزو شمسی نژادمدیریت ریسک و امنیت اطلاعات۱۸:۵۰
امیرحسین احمدیمدیریت ریسک و امنیت اطلاعات۱۸:۵۰
میلاد افراسیابیمدیریت ریسک و امنیت اطلاعات۱۸:۵۰
حسین شیردلیمدیریت ریسک و امنیت اطلاعات۱۸:۵۰
پیمایش به بالا