پرداخت الکترونیک سپهر

ادامه بازدیدهای ادواری از استان ها در پاس

 

 

یکی از برنامه های مهم شرکت پاس برای تعامل بیشتر ساختارهای مدیریتی با بدنه اجرایی و عملیاتی شرکت بازدیدهای ادواری از استان ها و دیدار با مشتریان ویژه و پرسنل شرکت است.

در همین راستا و در دی ماه، بازدیدهای ادواری مدیرعامل و معاون عملیات شرکت پرداخت الکترونیک سپهر از استانهای هرمزگان،بوشهر،آذربایجان غربی و البرز پیگیری شد.

در این برنامه های بازدید علاوه بر جلسات هم اندیشی با مدیران ارشد سرپرستی امور شعب بانک صادرات در هریک از این استان ها، چالش ها و راهکارهای خدمت رسانی با کیفیت و پایدار به مشتریان بررسی می شود.

همچنین در نشست های صمیمی دکتر حمزه آقابابایی مدیرعامل شرکت پاس و مهندس امیر امیدوار معاونت عملیات این شرکت با پرسنل دفاتر استانی پرداخت الکترونیک سپهر، ضمن قدردانی از همراهی و تلاش های متعهدانه کارکنان، چالش ها و راهکارهای بهبود فعالیت هر یک از این دفاتر بررسی بررسی شد.

 

پیمایش به بالا