پرداخت الکترونیک سپهر

فرصت‌های همکاری

 

پرسشنامه استخدام

 • مشخصات پرسنلی
 • اطلاعات آدرس
 • از این فیلد برای پیگیری درخواست استفاده می شود.
 • آخرین مدرک تحصیلی
 • سوابق کاری
 • میزان آشنایی با زبان های خارجی
 • نوع زبانمیزان تسلط (نوشتن/درک مطلب/مکالمه) 
  افزودن یک ردیف جدید
 • سایر تواناییهای فنی و تخصصی
 • مشخصات فردی که بتوان در موارد ضروری با ایشان تماس گرفت
 • سایر

پیمایش به بالا