پرداخت الکترونیک سپهر

ادامه بازدیدهای ادواری از استان ها

به گزارش روابط عمومی پرداخت الکترونیک سپهر، در ادامه برگزاری جلسات هم اندیشی با سرپرستی های استانی بانک صادرات، این مرحله استان های کردستان و کرمانشاه، مقصد مدیرعامل و معاون شرکت پرداخت الکترونیک سپهر بود. محوریت گفتگوها بر تمرکز روی مناطق استراتژیک، سرعت عمل در راه اندازی پروژه های مشترک و افزایش سهم بازار تا پایان پاییز ۱۴۰۲ بود.
کردستان ، کرمانشاه ، پرداخت الکترونیک سپهر
در طی این جلسات جناب آقای رنجبران ضمن قدردانی از تغییرات گسترده در سرویس دهی شرکت نسبت به سال های گذشته، به حمایت همه جانبه ازبرنامه های مشترک تاکید کرد. دکتر آقابابایی نیز به چشم انداز شرکت تا پایان سال اشاره نمود. همچنین مهندس امیدوار برنامه های عملیاتی شرکت در مناطق مستعد استان را تشریح نمودند.
کردستان ، کرمانشاه ، پرداخت الکترونیک سپهر
در بازدید از دفتر استان کرمانشاه مدیر عامل محترم ضمن گفتگو با نیروهای شرکت، از عملکرد ایشان قدردانی نمود. همچنین دکتر آقابابایی در بازدید از پروژه های کلان شرکت سپهر در استان کرمانشاه، تعمیم و گسترش این پروژه ها را در سراسر کشور امری ضروری دانست. در ادامه نیز ضمن برگزاری جلسه با جناب آقای یوسف وند به ترسیم برنامه های آتی تا پایان سال ۱۴۰۲ اشاره نمودند.
پیمایش به بالا