پرداخت الکترونیک سپهر

زمان پرداخت سود سهام وسپهر

سود سهامداران حقیقی گروه مالی سپهر صادرات پرداخت می‌شود.

امور سهامداران، بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند میزان مطالبات سهامدارن حقیقی دارای کُد سجام در تاریخ ۰۶/۰۷/۱۴۰۰ توسط اداره‌کل سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه به این شرکت اعلام گردیده که وجوه مورد نیاز در تاریخ ۰۷/۰۷/۱۴۰۰ به حساب شرکت مذکور واریز شده است و از طریق آن اداره به حساب سهامداران حقیقی واریز خواهد شد.

منبع : گروه مالی سپهر صادرات 

پیمایش به بالا