پرداخت الکترونیک سپهر

افزایش ۲۵۲ درصدی سود خالص پرداخت الکترونیک سپهر طی گزارش ۶ماهه صورت های مالی ۱۴۰۲

به دنبال رشد ۴۹ درصدی سهم بازار پرداخت الکترونیک سپهر طی گزارش شاپرک در عملکرد شش ماهه ابتدایی سال مالی ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه و همچنین تمرکز بر توسعه زیرساخت های این شرکت در راستای افزایش مداوم سهم بازار و ارتقای رضایتمندی مشتریان خود، بر اساس حسابرسی صورت های مالی و بررسی سود و زیان شرکت پرداخت الکترونیک سپهر در ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۲، حاکی از افزایش ۲۵۲ درصدی سود خالص، نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد.

رشد مالی پرداخت الکترونیک سپهر

به گزارش روابط عمومی پرداخت الکترونیک سپهر گزارش کامل فعالیت های مالی و اکتساب سود خالص قابل توجه این شرکت، بیانگر خروج شرکت از محدوده زیان و قرار گرفتن در مسیر توسعه خدمات و محصولات می باشد.

پیمایش به بالا