پرداخت الکترونیک سپهر

انتشار کتاب پی تک با حمایت پرداخت الکترونیک سپهر

کتاب پی تک به سفارش پرداخت الکترونیک سپهر منتشر شد.

شرکت پرداخت الکترونیک سپهردر راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و افزایش آگاهی و اطلاعات تخصصی در حوزه های بانکداری و پرداخت کشور این کتاب را با مشارکت راه پرداخت منتشر کرد.

بنابراین گزارش، پی تک به کسانی که می خواهند درک جامعی از آینده صنعت پرداخت داشته باشند، کمک می‌کند تا در جریان مهم ترین تغییرات این صنعت در جهان قرار بگیرند.
پی تک شامل ۶ فصل اصول پایه پرداخت، زیرساخت سیستم های پرداخت و فناوری انتقال پول ، قوانین صنعت پرداخت و تطبیق با آنها، قوانین بلاکچین در سراسر دنیا، حوزه پرداخت در عمل و نقشه تغییر است.

مخاطبان این کتاب، مشاورین، کارآفرینان، صاحبان کسب و کارها و پژوهشگران دانشگاهی هستند.

پی تک در ۲۷۵صفحه و به قیمت ۱۱۷۰۰۰ تومان تقدیم صنعت پرداخت شده است.

پیمایش به بالا