پرداخت الکترونیک سپهر

بازدید جناب آقای رشتی از مرکز NOC شرکت مبنا کارت آریا

جناب آقای منصور رشتی رئیس هیئت مدیره شرکت اطلاعات فناوری جهانی پارس ( اینفوتک ) از مرکز NOC شرکت مبنا کارت آریا بازدید کردند .

آقای رشتی ضمن تشکر از زحمات پرسنل این مرکز، رهنمودهای ارزشمند و سازنده ای را مطرح کردند.

 

 

پیمایش به بالا