پرداخت الکترونیک سپهر

بازدید قائم مقام مبنا کارت آریا از نمایشگاه کتاب یزد

شرکت مبنا کارت آریا پس از حضور موفق و کسب حداکثری رضایت مشتریان در نمایشگاه کتاب سیستان، در هشتمین نمایشگاه کتاب یزد نیز حضور پیدا کرد .

شرکت مبنا کارت آریا پس از حضور موفق و کسب حداکثری رضایت مشتریان در نمایشگاه کتاب سیستان، در هشتمین نمایشگاه کتاب یزد نیز حضور پیدا کرد و مورد استقبال بی نظیر بازدیدکنندگان نمایشگاه قرار گرفت.

جناب آقای مرتضی حسینی قائم مقام محترم شرکت مبنا کارت آریا از نمایشگاه فوق بازدید به عمل آورده و همچنین با حضور در غرفه این شرکت ضمن قدردانی و تشکر از زحمات و پشتکار پرسنل مربوطه خواستار ارتقاء هر چه بیشتر خدمات رسانی به بازدیدکنندگان و کسب رضایت حداکثری مراجعین شدند .

مرتضی حسینی در ادامه جلسه ای با سرپرست محترم بانک صادرات استان یزد در خصوص نمایشگاه فوق داشتند.

پیمایش به بالا