پرداخت الکترونیک سپهر

بازدید مدیرعامل بانک رفاه کارگران از غرفه پرداخت الکترونیک سپهر

اسماعیل لله گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران از غرفه مشترک پرداخت الکترونیک سپهر و بانک صادرات ایران بازید کرد
مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران در دفتر یادبود، اینگونه از پرداخت الکترونیک سپهر نوشت:
در تاریخ ۹۹/۱۰/۲۳اینجانب اسماعیل لله گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران از نمایشگاه دستاوردهای فناوری اطلاعات بازدید بعمل آورده و از غرفه پرداخت الکترونیک سپهر بازدید نموده و فعالیت بسیار ارزنده ای در این شرکت در زمینه پرداخت با روش ها و فناوری های روز انجام شده است.
از زحمات تمامی  عزیزان تقدیر و تشکر بعمل می آید.
امید است به همت تمامی پرسنل خدوم و پرتلاش این شرکت شاهد رشد و فعالیت بیشتر این مجموعه باشیم و گام موثری در شبکه بانکی کشور را انجام گیرد.

پیمایش به بالا