پرداخت الکترونیک سپهر

بازدید مدیرعامل هلدینگ صاد از شرکت پرداخت الکترونیک سپهر

دکتر علی حکیم جوادی مدیرعامل هلدینگ فناوری بانک صادرات ایران طی بازدید و جلسه ای با مدیران ارشد پرداخت الکترونیک سپهر در جریان برنامه ریزی های تازه در این شرکت قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه که دکتر محمدعلی بخشی‌زاده قائم‌مقام هلدینگ صاد نیز در آن حضور داشت، دکتر حمزه آقابابائی مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر ضمن تشریح برنامه‌های استراتژیک و چشم انداز و ماموریت شرکت ابراز امیدواری کرد با حمایت ها و پشتیبانی های بانک صادرات و هلدینگ صاد زمینه‌های تحقق برنامه راهبردی شرکت فراهم شود.

در ادامه جلسه و در جریان تشریح برنامه های راهبردی مدیرعامل هلدینگ صاد در خصوص جزییات این برنامه پیشنهادها و رهنمودهایی ارائه کردند.

دکتر حکیم جوادی در پایان این جلسه ضمن ابراز امیدواری به چشم انداز پیش رو گفت: با توجه به نگاه مثبتی که در بانک صادرات ایران وجود دارد به زودی و با تحولاتی چابک و پیش رونده شاهد رشد شرکت‌های بانک صادرات خواهیم بود و بسیار امیدوارم با تحقق برنامه هایی که امروز در شرکت پرداخت الکترونیک سپهر مطرح شد، بزودی شاهد رشد قابل توجه این شرکت در صنعت پرداخت باشیم.

     

         

          

پیمایش به بالا