پرداخت الکترونیک سپهر

بازدید مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر از بخش امور مهندسی

مدیریت امور مهندسی پرداخت الکترونیک سپهر که از سال ۱۳۹۹ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد، علاوه بر افزایش سرعت خدمات پشتیبانی دستگاه های کارتخوان، موفق به صرفه جویی قابل توجه ارزی در زمینه بازگشت دستگاه‌ها به چرخه مصرف شده است.
مهندس بابک رهنماپور مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر از مدیریت امور مهندسی این شرکت بازدید کرد.
در این بازدید مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سپهر ضمن ابراز رضایت از فضای آرام بخش این واحد بر تاثیر مثبت ارگونومی سازمانی به بهبودی عملکرد کارکنان تاکید کرد.
مهندس رهنماپور با اشاره به اهمیت توجه به استانداردهای روز دنیا در زمینه مسایل ایمنی و سیستم های اطفا حریق از اقدامات انجام شده در این خصوص تقدیر کردند.
ایشان در ادامه بازدید ضمن ارائه نکاتی در خصوص تسریع امور تعمیر و بهبود فرآیندهای کنترل کیفی بر استفاده از روش‌های روز دنیا در تعمیر دستگاه‌های اندرویدی و استفاده از ظرفیت کنترل کیفیت تاکید کردند.

پیمایش به بالا