پرداخت الکترونیک سپهر

برندگان ۲۱ تا ۲۳ مرداد

برندگان ۲۱ تا ۲۳ مردادماه به شرح ذیل می باشند:

۲۱ مرداد:

حمزه دلفی               اهواز

فاطمه خوشحال        سمنان

ابراهیم برزگرزاده   سیه چشمه

اکبر نعمتی              چوبر

خالید پیروتی            میاندوآب

محمد چیانی             فریدونشهر

جعفر عزیزیان احمدآباد           میاندوآب

کامران محمدی بالا گغشه        لشت نشا

پرشنگ سلیم زاده     بوکان

سیامک ظهمززاده    ارومیه

خدیجه فلاح              نور

ادریس بلکامه          پیشین

زری فاطمه سلطان سرابندی سرابندی    مشهد

سعید شاهمرادی       تهران

محسن نجف زاده      مشهد

حامد محمدانی ریگی               زاهدان

اصغر سمیعی          مشهد

فاطمه حسین زاده گورابسری  کرمانشاه

سید حسین جاسمی    کرمانشاه

ابولفضل رستگار     گرگان

۲۲ مرداد:

سید ابوالقاسم فرهی بوشهری   بوشهر

محمد هادی خرقانی شهریار

مرتضی غفوری      اسالم

ناصر طراح             مشهد

هیوا مبرا سنندج

حسین اکبری            وراوی

منصور رفعتی         سمنان

سید جواد زین الدین مشهد

اسماعیل احمدی       فرخ شهر

سید امین موسوی     جم

۲۳ مرداد:

امین آل طه              بجنورد

نصیر حق شناس جلیل آبادی    شیرلز

حجت اله اسمعیلی    بویین زهرا

عربعلی فروزان دشتکی          شیراز

سامان معروفی اقدم  پیرانشهر

یوسف فرج زاده میران            تهران

رضا ناصرنعیمی اول              ارومیه

پیمان ابوالفتحی        ارومیه

فرزاد دادفرنیا          یزد

کیومرث کاظمین ماسوله          فومن

پیمایش به بالا