پرداخت الکترونیک سپهر

برگزاری دوره مقدمانی آموزش مبارزه با پولشویی برای همکاران

دوره مقدماتی آموزش مبارزه با پولشویی با هدف آموزش همکاران شرکت پرداخت الکترونیک سپهر در زمینه فرآیند های جدید پولشویی در تاریخ ۱۰تیرماه جاری در سالن جلسات شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پرداخت الکترونیک سپهر؛در این جلسه که جمعی از همکاران بخش های مختلف شرکت حضور داشتند،دکتر بنیامین یزدی (مشاور پولشویی بانک مرکزی) در این دوره بر ضرورت آموزش کارکنان شرکت های پرداخت در زمینه آخرین روش های پولشویی در داخل و خارج کشور،مطالبی را عنوان کرد.

پیمایش به بالا