پرداخت الکترونیک سپهر

برگزاری سمینار مشتریان VIP

اولین سمینار ویژه مشتریان VIP شرکت مبنا کارت آریا با حضور نمایندگان ۱۰ استان برتر برگزار شد. 

سمینار مشتریان VIP روز پنجشنبه مورخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۳ در سالن کنفرانس شرکت مبنا کارت آریا با حضور مدیران واحدهای PSP و نمایندگان ۱۰ استان برتر برگزار گردید .

پیمایش به بالا