پرداخت الکترونیک سپهر

تداوم رشد سپهر در مسیر توسعه

رتبه نخست با افزایش ٠/٣١٪؜ در سهم کارتخوان منصوبه و بهترین عملکرد در شاخص خطای پذیرندگی
رتبه نخست در دو شاخص سهم تعدادی کارتخوان فروشگاهی و نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش هادر شهریور ماه سال ١۴٠٢ به شرکت پرداخت الکترونیک سپهر رسید.
به گزارش روابط عمومی پرداخت الکترونیک سپهر؛ طبق اعلام گزارش اقتصادی شاپرک، شرکت پرداخت الکترونیک سپهر در شهریور ماه امسال در شاخص سهم تعداد از کارتخوان فروشگاهی با ٠/٣١٪ رشد رتبه نخست را کسب کرد.
مقایسه عملکرد شهریور ماه ١۴٠٢ شرکت پرداخت الکترونیک سپهر از منظر خطای پذیرندگی نسبت به مرداد سال جاری کاهش ٠/٠١٩ درصدی را نشان می دهد.براساس اعلام شاپرک رقم شاخص خطای پذیرندگی به کل تراکنش برای شرکت سپهر طی شهریور ماه ٠/٠١٠ درصد بوده است.سپهر در ماه مورد گزارش توانسته رتبه نخست در شاخص خطای پذیرندگی به کل تراکنش ها را کسب کند.
گفتنی است؛ تدوین استراتژی توسعه ای جدید برای شرکت پرداخت الکترونیک سپهر موجب شد تا این شرکت با رویکردی متفاوت به عرصه بازاریابی ورود پیدا کرده و بتواند رتبه نخست در شاخص سهم بازار از تعداد پایانه های نصب شده را طبق گزارش اقتصادی شاپرک کسب کند.
لازم به ذکر است؛ سپهر در راستای توسعه مداوم و متناسب با اهداف بازاریابی طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تلاش دارد استراتژی های خود را به صورت یکپارچه فی مابین بانک معظم صادرات ایران و این شرکت اجرایی کند.

تداوم رشد پرداخت الکترونیک سپهر در مسیر توسعه
به گزارش روابط عمومی سپهر، این شرکت در راستای توسعه استراتژیک خود در حوزه بازار، تمرکز ویژه ای به زیرساخت های فناوری اطلاعات در زمینه های سخت افزاری و نرم افزاری طی یک سال اخیر داشته است و این مهم را در راستای عرضه بهترین سرویس به مشتریان کلان و ارتقاء سطح سرویس به مشتریان خرد در اهداف استراتژیک سازمانی جای داده است. همین امر موجب شد تا سپهر بتواند در شهریور ماه سال جاری رتبه نخست در شاخص عملکرد از منظر خطای پذیرندگی را کسب نماید.
همچنین پرداخت الکترونیک سپهر طی سال گذشته همواره به دنبال بهبود مدوام زیرساخت های فناوری اطلاعات در کنار توسعه بازار بوده است. این شرکت در برنامه عملیاتی خود در سال ١۴٠٣ که پیش زمینه اجرایی آن از آذر ماه سالجاری کلید می خورد تلاش دارد در تمامی ابعاد و شاخص های عملکردی سهم مناسبی از بازار صنعت پرداخت اخذ نماید تا ضمن ارائه خدمت بهینه به مشتریان فعلی خود، از طریق بهبود سطح سرویس دهی بازارهای جدید را فتح نماید.
گفتنی است؛ این شرکت در سه ماهه پایانی سال مالی خود منتج به آذر ١۴٠٢، ضمن رشد در شاخص های مختلف که همسو با برنامه های کلان بازاریابی بانک معظم صادرات است، در حوزه شاخص های عملکردی مالی نیز دستاورد های خوبی را محقق خواهد کرد.

پیمایش به بالا