پرداخت الکترونیک سپهر

تقدیر مدیران پرداخت الکترونیک سپهر از همکاران

منابع انسانی مهمترین عامل پیشبرد و اعتلای سازمانی است که می تواند نقش موثری در  خلق ارزش افزوده، ارتقاء بهره وری، تداوم تولید و اشتغالزایی داشته باشد.قدردان همراهی همکارانمان برای تحقق اهداف سازمانی و در نهایت رسیدن به توسعه هستیم.
روابط عمومی پرداخت الکترونیک سپهر
پیمایش به بالا