پرداخت الکترونیک سپهر

جایزه سال صنعت روابط عمومی ایران به پرداخت الکترونیک سپهر اهدا شد

در هفدهمین  کنفرانس بین المللی روابط عمومی جایزه  سال صنعت روابط عمومی به حمیدرضا نیک نژاد مدیر روابط عمومی این شرکت اهدا شد.

مراسم اعطای “جایزه سالانه صنعت روابط‌عمومی ایران” (IPRIA) با حضور جمعی از اساتید ارتباطات توسط موسسه کارگزار روابط‌عمومی (KPRI)، انجمن بین‌المللی روابط‌عمومی (IPRA)، انجمن متخصصان روابط‌عمومی ایران (IAPRS) و انجمن جهانی کارگزاران مسلمان روابط‌عمومی (IMPRPA) در مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی برگزارشد. شایان ذکر است پیش از این پرداخت الکترونیک سپهر در جشنواره ملی روابط عمومی نیز با دریافت هفت جایزه ملی موفق به کسب عنوان دومین روابط عمومی ایران شده بود.

پیمایش به بالا