پرداخت الکترونیک سپهر

جایگاه نخست پرداخت الکترونیک سپهر در بهترین عملکرد از منظر کمترین خطای پذیرندگی

پرداخت الکترونیک سپهر جایگاه نخست بهترین عملکرد از منظر برخورداری از کمترین خطای پذیرندگی نسبت به مجموع تراکنش‌ها را در اسفند ماه ۱۳۹۷ به دست آورد.

نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش‌های این شرکت در اسفندماه ۱۳۹۷ به ۰/۰۰۱۳% رسید که همچنان در بین شرکت‌های psp  نشان از بهترین عملکرد دارد.

جدیدترین گزارش اقتصادی شرکت شاپرک افزایش شاخص اثربخشی کارتخوان‌های این شرکت در اسفند ماه نسبت به بهمن ماه ۱۳۹۷ را اعلام کرده است. همچنین مبلغ و تعداد تراکنش‌ها نیز در اسفند ماه موضوعات دیگری هستند که شرکت پرداخت الکترونیک سپهر در آنها رشد داشته است.

پیمایش به بالا