پرداخت الکترونیک سپهر

جایگاه نخست پرداخت الکترونیک سپهر در کمترین خطای پذیرندگی کشور

پرداخت الکترونیک سپهر جایگاه نخست در بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی را از آن خود کرد.

گزارش  مرداد ماه شرکت شاپرک نشان می‌دهد، “پرداخت الکترونیک سپهر” همچنان جایگاه نخست در بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را به دست آورده است.

نسبت خطای پذیرندگی پرداخت الکترونیک سپهر در تیر ماه% ۰/۰۲۱بوده که در مرداد ماه% ۰/۰۱۰ شده که %۰/۰۱۱ کاهش یافته است.

گزارش اخیر شاپرک بررسی در دو ماه متوالی تیر و مرداد ۹۸ را منعکس کرده است.

پیمایش به بالا