پرداخت الکترونیک سپهر

دکتر آقابابایی:اصلاح نظام کارمزد زیر ساختی مهم برای ارائه خدمات پایدار است

دکتر حمزه آقابابایی مدیر عامل شرکت پرداخت الکترونیک سپهر در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ( خبرگزاری بانک مرکزی) گفت: بعد از سه سال از آخرین ابلاغ نظام کارمزد شبکه پرداخت، بانک مرکزی با لطف و شهامت آیین نامه جدید نظام کارمزد را ابلاغ کرد که جای قدردانی و تشکر فراوان دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پرداخت الکترونیک سپهر، وی افزود: با این اتفاق جدیدی که رخ داد یک جیات تازه به شرکت های پرداخت دمیده می شود و شرکت ها با آرامش خاطر بیشتری نسبت به خدمات پایدار به جامعه مشتریان خود اقدام می کنند.

پیمایش به بالا