پرداخت الکترونیک سپهر

دیدار ریاست محترم هیات مدیره بانک صادرات ایران ‌‌و مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سپهر

دیدار ریاست محترم هیات مدیره بانک صادرات ایران ‌‌و مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سپهر
در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه بورس بانک بیمه و ‌نشست انعقاد تفاهم نامه سیتاد و‌ پرداخت الکترونیک سپهر دکتر حمزه آقابابایی و‌دکتر یاسر مرادی ریاست هیات مدیره بانک صادرات ایران دیدار و گفتگو‌ کردند.
در این دیدار ریاست هیات مدیره بانک صادرات ایران، ضمن تقدیر از تلاش های مدیرعامل و کارکنان پرداخت الکترونیک سپهر ابراز امیدواری کرد در دوره جدید فعالیت این شرکت و با حمایت های بانک صادرات، شاهد موفقیت های روزافزون این شرکت باشیم.

پیمایش به بالا