پرداخت الکترونیک سپهر

رتبه نخست رشد مبلغ کارتخوان با ۲۴/. ٪ افزایش ؛ کارنامه مهر ماه سپهر

به گزارش روابط عمومی پرداخت الکترونیک سپهر؛ طبق اعلام گزارش اقتصادی شاپرک، شرکت پرداخت الکترونیک سپهر در مهر ماه امسال در شاخص سهم مبلغ تراکنش کارتخوان فروشگاهی با ۲۴/% رشد رتبه نخست را کسب کرد.
مقایسه عملکرد مهر ماه ۱۴۰۲ شرکت پرداخت الکترونیک سپهر نسبت به شهریور سال جاری از منظر رشد تعداد ابزار کارتخوان تراکنش دار، تعداد ابزار فعال سیستمی اینترنتی و افزایش سرانه مبلغ تراکنش کارتخوان، هر یک به ترتیب: ٠/٢۵٪؜ ، ٠/١۵ ٪؜ و ١۵/۴ واحد نشان از تحقق اهداف سپهر در سهم گیری ماهانه با در نظر گرفتن بهبود بهره وری ، در این حوزه ها دارد.

رتبه نخست رشد مبلغ کارتخوان با ۲۴/. ٪ افزایش ؛ کارنامه مهر ماه سپهر

سپهر سه فصل‌ گذشته صنعت پرداخت را با شاخص های مختلفی در رتبه نخست به پایان رسانده و در فصل جاری و زمستان نیز برنامه رشد چشم گیر خود را دنبال می نماید، به گزارش روابط عمومی این شرکت ، در طول ۹ ماه اخیر سپهر افزایش سهم از منظر تعداد کارتخوان فروشگاهی را به طور منظم و پایدار محقق نموده است و تا پایان سال ۱۴۰۲ روند این توسعه سرعت گرفته و توامان رشد در شاخص بهره وری را میسر می نماید.
شرکت سپهر به عنوان بازوی اجرایی شعب بانک صادرات در حوزه بازاربابی و نصب درگاه های مختلف پرداخت، افزایش سهم بازار این بانک را یکی از اهداف اصلی خود اعلام نموده است.
طی بررسی های صورت گرفته از پذیرندگان این شرکت ، باتوجه به تامین زیرساخت ها و ابزارهای نوین پرداخت همچون پایانه های اندرویدی و نرم افزارهای اختصاصی صنوف ، پرداخت الکترونیک سپهر تجربه کاربری پذیرندگان و دارندگان کارت را بهبود بخشیده است و این امر می تواند در ماه های آتی بهره وری این ابزارها را نمایان نماید.

پیمایش به بالا