پرداخت الکترونیک سپهر

رتبه نخست سپهر در کارتخوان های کشور

پرداخت الکترونیک سپهر در جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک کمترین میزان دستگاه های کم تراکنش و فاقد تراکنش را از آن خود کرد.

گزارش اقتصادی بهمن ماه شاپرک حاکی از آن است که شرکت پرداخت الکترونیک سپهر با اختلاف قابل توجه در این شاخص همچون ماه گذشته عملکرد بهتری نسبت به سایر شرکت‌های صنعت پرداخت کشور داشته است و تنها شرکتی است که موفق شده به طور متمادی سهم کارتخوان های کم و فاقد تراکنش خود را تک رقمی نگه دارد.

۶/۵۶ درصد از کل کارتخوان‌های فعال سیستمی شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” را کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی آن شامل می‌شوند .

شایان ذکر است روند شرکت پرداخت الکترونیک سپهر در این شاخص‌ طی بیش از یک سال موفقیت آمیز بوده و در صدر شرکت های حوزه پرداخت کشور قرار داشته است.

پیمایش به بالا