پرداخت الکترونیک سپهر

رتبه نخست سپهر در کاهش خطای پذیرندگی

پرداخت الکترونیک سپهر در جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک در بخش های کاهش خطای پذیرندگی و تعداد دستگاه های کم تراکنش و فاقد تراکنش باردیگر به عنوان موفق ترین شرکت psp کشور معرفی شد.

گزارش اقتصادی اردیبهشت ماه شاپرک حاکی از آن است که شرکت پرداخت الکترونیک سپهر بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی را کسب کرده است.

پرداخت الکترونیک سپهر در ماه اردیبهشت با رقمی برابر با ۰/۰۱۴ درصد، بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش ها را داشته است.

همچنین این شرکت همچون ماه‌های گذشته رتبه نخست کمترین میزان دستگاه های کم تراکنش و فاقد تراکنش کشور را از آن خود کرد.

شایان ذکر است روند شرکت پرداخت الکترونیک سپهر در این شاخص‌ طی بیش از یک سال موفقیت آمیز بوده و در صدر شرکت های حوزه پرداخت کشور قرار داشته است.

پیمایش به بالا