پرداخت الکترونیک سپهر

رشد پاس در 4 شاخص صنعت پرداخت

آخرین گزارش شاپرک از آمارهای صنعت پرداخت تا شهریور 1401 حکایت از ثبات و رشد شاخص های مهم پرداخت الکترونیک سپهر(پاس) در 6 ماه نخست سال جاری دارد.

این شرکت در شاخص سرانه تراکنش از عدد 39/175 فروردین ماه 1401 با رشدی نزدیک به 26 درصد به عدد 75/220  در شهریور ماه سال جاری رسیده است.

در شاخص سرانه مبلغ تراکنش پرداخت الکترونیک سپهر از 32/596 به عدد 36/829 در شهریور ماه رسید و شاهد رشدی نزدیک به 40 درصد نسبت به فروردین ماه سال جاری بود.

پرداخت الکترونیک سپهر در شاخص اثربخشی مبلغ رشد بیش از 6 درصدی را تجربه کرد. بر اساس آمارهای شاپرک، این شاخص در فروردین 1401 عدد 497/0 را نشان می دهد که در شهریور ماه به عدد 530/0 رسیده است.

علاوه بر این؛ شرکت پرداخت الکترونیک سپهر بر اساس گزارش های شاپرک در شهریور ماه 1401 رتبه اول شرکت های صنعت پرداخت کشور را در شاخص پایانه های کم و فاقد تراکنش دارد که بهترین آمار در بین 12 شرکت فعال صنعت می باشد.

 

اسکرول به بالا