پرداخت الکترونیک سپهر

رشد ۲۵۷ درصدی عملکرد شش‌ماهه شرکت‌های تابعه گروه مالی سپهر صادرات نسبت به دوره مشابه سال قبل

 

گزارشات مربوط به شرکت های زیر مجموعه گروه مالی سپهر صادرات از رشد ۲۵۷ درصدی عملکرد این شرکت ها نسبت به دوره مشابه سال قبل خبر می دهند.

روابط عمومی، گزارش‌های شش‌ماهه واصله از شرکت‌های تابعه گروه مالی موید رشد ۲۵۷ درصدی سود خالص شرکت‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد است

این درصد رشد سود شرکت های تابعه، سهم گروه مالی سپهر صادرات را نسبت به بودجه  ۶ ماهه( سود نقدی شرکت های تابعه) ۱۱۰ درصد افزایش می دهد، این موفقیت مرهون عنایت پروردگار متعال، تلاش و کوشش همکاران در شرکت‌های زیرمجموعه و نظارت هلدینگ در قالب جلسات پایش حاصل شده است.

در این جلسات ماهیانه عملکرد شرکت‌ها با دوره مشابه سال گذشته و بودجه مصوب، مقایسه می شود و نقاط قوت و موارد مستعد بهبود به شرکت‌ها اعلام می گردد.

در همین راستا سود خالص این شرکت‌ها از مبلغ ۴۷۰ میلیارد تومان در شش‌ماهه ۱۳۹۹ به مبلغ ۱.۶۷۷ میلیارد تومان در شش‌ماهه ۱۴۰۰ افرایش یافته است. (سهم گروه مالی از سود شش‌ماهه شرکت‌های تابعه معادل ۷۷۰ میلیارد تومان است که موید تحقق صددرصدی بودجه سال۱۴۰۰ در این قسمت بوده است).

شرکت وابسته توسعه نیشکر و صنایع جانبی و ۳ شرکت فرعی در حوزه ساختمانی گروه مالی بیشترین رشد سود را کسب نموده‌اند.

منبع:سایت گروه مالی سپهر

پیمایش به بالا