پرداخت الکترونیک سپهر

رویایی که جا نماند

محمدحسن عسگری نوجوان زواره‌ای که در ضدعفونی کردن شهر به بقیه کمک می‌کرد، در اثر سانحه‌ای پایش را داد، سال جدید را با تجربه ای جدید و البته عجیب آغاز کرد. تجربه ای که شاید شرایط خانوادگی آنها را تغییر داد. او برای انجام کار خیر رفته بود اما یک حادثه تلخ زندگی اش را تحت تاثیر قرار داد. حالا این روزها اتفاقی افتاده که شاید اندکی از تلخی این حادثه بکاهد. شرکت پرداخت الکترونیک سپهر تصمیم گرفت در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی هزینه پروتز محمدحسن را تقبل کند.

از همان روزهای نخستین که خبر سانحه منتشر شد، روابط عمومی پرداخت الکترونیک سپهر با دستور ویژه مدیرعامل این شرکت مامور پیگیری موضوع شد و پس از تماس با پزشکان و متخصصان قرار شد تا بعد از طی دوره اولیه نقاهت مراحل درمانی این نوجوان فداکار با حمایت شرکت پرداخت الکترونیک سپهر انجام شود.

در یکی از غروب های تابستانی تهران، مهمان دکتر شاهرخی شدیم تا محمدحسن پروتز پایش را تحویل بگیرد.

نگاه های پدر و مادر پر از مهر و شوق البته کمی هم نگرانی بود. دکتر از محمد حسن می خواست که راه برود.

  • محمدحسن راه برو، محمدحسن بشین، اذیت نمیشی؟ باهاش راحتی ؟

محمدحسن آرام جواب می داد و خوشحال.

کار تست پروتز که به اتمام رسید، با محمد حسن و پدرش به گفتگو نشستیم.

از محمد حسن می پرسم که اگر آن روز حادثه می دانستی که قرار است چنین اتفاقی بیفتد، باز هم می رفتی و او با اطمینان می‌گوید: “باز هم می رفتم چون کمک کردن به دیگران مهم است”

پدر محمدحسن نیز در پاسخ به این سوال می‌گوید:”راضی هستم به رضای خداوند”

در فاصله تست پروتز با مادر محمدحسن هم صحبت شده بودم که می‌گفت، پسرش موتور سواری هم بلد است.

پدر محمد حسن در پایان می‌گوید: “آرزو دارم زندگی محمدحسن در مسیر و راه خداوند رقم بخورد. نمی‌گویم اتفاق بد چون بد از بد هم هست و خواست خداوند بود که این اتفاق بیفتد. از دکتر شاهرخی و شرکت پرداخت الکترونیک سپهر که ما را یاری کردند، بسیار ممنونم”.

به محمدحسن می‌گویم: “شنیدم موتور سواری خوب بلدی ”

می‌گوید: ” بله، فوتبال و تنیس و والیبال هم بازی می کنم.”

در پایان دکتر از پدر خواست، با توجه به اینکه محمدحسن در سن رشد هست، گاهی به او سری بزنند تا پروتز را چک کنند.

سرانجام این انتظار به پایان رسید و محمد حسن پای جدیدش را تحویل گرفت.

نگاه های امیدوار مادر محمدحسن و حمایت های پدرش و خوشحالی خودش، نوید این را می داد که زمین همیشه آماده اتفاقات خوب است.

ویدئوی این گزارش از اینجا قابل مشاهده است.

پیمایش به بالا