پرداخت الکترونیک سپهر

سفر استانی مدیر عامل پاس به استان قزوین

دکتر حمزه آقابابایی مدیر عامل شرکت پرداخت الکترونیک سپهر در ادامه بازدید های استانی خود،به استان قزوین سفر کرد.

در این دیدار مهندس شایان نیک مدیر امور شعب بانک صادرات ایران در استان قزوین ضمن خیر مقدم به مدیرعامل پاس و همراهان با تاکید بر نقش موثر شرکت های زیر مجموعه بانک صادرات گفت: شرکت پاس بخشی از زنجیره تامین ارزش بانک صادرات است و این برای ما یک فرصت ویژه فراهم کرده تا با استفاده از ظرفیت های موجود حداکثر تعامل و بازخورد را داشته باشیم.

وی ضمن اشاره به پتانسیل های استان قزوین بعنوان یکی از قطب های تجاری کشور افزود: حضور کارخانه ها و کسب و کارهای متعدد و بازار پر رونق در این استان سبب شده تا فرصت های ویژه ای برای همکاری فراهم شود که امیدواریم با درایت مدیر جوان و توانمند پاس بزودی محقق شود.

در ادامه این دیدار دکتر حمزه آقابابایی مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر(پاس) با اشاره به نقش و جایگاه سهامداری بانک صادرات ایران در پاس گفت: در ساختار زنجیره ارزشی فعلی اهمیت تراکنش ها چه از نظر تعداد و چه از نظر مبلغ در نهایت به سود سهامداران خواهد بود و تلاش ما این است تا ضمن تامین نظر و رضایت بانک صادرات ایران بعنوان مهم ترین سهامدار و ذینفع شرکت جایگاه خود را در صنعت پرداخت ارتقا دهیم که پیمودن این مسیر با تعامل همکاران ما در بانک صادرات مقدور و ممکن می شود.

خوشحالیم که در مسیر خدمت رسانی به کشور و ارائه خدمات پایدار و ممتاز به مشتریان بانک صادرات فرصت این تعامل بیش از پیش فراهم شود.

در ادامه این سفر نیز دکتر آقابابایی طی بازدید از مرکز شرکت پاس در استان قزوین ضمن قدردانی از تلاش همکاران این دفتر بر لزوم تعامل حداکثری با بانک معظم صادرات ایران و جلب رضایت مشتریان ویژه تاکید کرد.

 

 

 

پیمایش به بالا