سفر استانی مدیر عامل پاس به استان کرمان


.

 

 

دکتر حمزه آقابابایی مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سپهر،در ادامه بازدیدهای خود در جلسات هم اندیشی استان کرمان شرکت کرد. در این دیدار که با حضور جمعی از مدیران امور شعب و مدیران حوزه ها و روسای شعبه های بانک معظم صادرات ایران در استان کرمان برگزار شد، بر هم افزایی و استفاده از پتانسیل های مشترک تاکید شد.

در این جلسه ضمن بررسی چالش ها و موانع راهکارهای عملیاتی مورد توافق قرار گرفت و در خصوص برنامه ریزی اجرایی آن بحث و تبادل نظر شد.

همچنین در خصوص تقویت مرکز این استان و ایجاد و راه اندازی باجه هایی برای شهر جیرفت در استان کرمان برای خدمات رسانی کیفی و سریع پیشنهادهایی مطرح و مقرر شد پس از بررسی نهایی اجرایی شود.

 

 

 

.

کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت پرداخت الکترونیک سپهر می باشد.