سوالات متداول

افراد حقیقی ایرانی/ اتباع بیگانه

تصویر اصل شناسنامه یا رسید درخواست شناسنامه با مهر معتبر  / تصویر اصل کارت آمایش(در صورت کپی بودن مدرک دارای مهر کپی برابر اصل باشد)

جواز کسب /کارت مجوز کار برای اتباع

تکمیل فرم اطلاعات پذیرندگی و گواهی بانکی

اخذ کدپستی و مالیاتی معتبر از سامانه امورمالیاتی

شماره تلفن همراه به نام شخص درخواست دهنده

افراد حقوقی ایرانی / اتباع بیگانه

تصویر اصل اساسنامه(در صورت کپی بودن مدرک دارای مهر کپی برابر اصل باشد)

تصویر اصل روزنامه رسمی/تصویر اصل آگهی تغییرات روزنامه(در صورت کپی بودن مدرک دارای مهر کپی برابر اصل باشد)

تصویر اصل پشت و روی کارت ملی اشخاص دارای  حق امضا یا رسید کارت ملی با مهر معتبر / تصویر اصل کارت آمایش اشخاص دارای  حق امضا(در صورت کپی بودن مدرک دارای مهر کپی برابر اصل باشد)

تصویر اصل شناسنامه اشخاص دارای حق امضا یا رسید درخواست شناسنامه با مهر معتبر / تصویر اصل گذرنامه اشخاص دارای  حق امضا(در صورت کپی بودن مدرک دارای مهر کپی برابر اصل باشد)

تکمیل فرم اطلاعات پذیرندگی و گواهی بانکی

  • مراجعه پذیرنده به بانک مربوطه تکمیل فرم تغییر حساب یا تکمیل فرم چند حسابی

    – حساب تعریف شده به نام شخص درخواست دهنده باشد(حساب های مشترک با کدملی افتتاح کننده حساب ثبت گردد)

    – تاییدپذیرنده به همراه امضا و اثر انگشت و ممهور نمودن فرم توسط شعبه

    – ارسال فرم توسط شعب بانک به شماره مرکز تماس۱۶۸۶ ( بدون نیاز به کد شهر) داخلی ۶  ارسال فکس   

    – دریافت تایید از مرکزتماس پرداخت الکترونیک سپهر داخلی ۱

تماس با واحد مرکز تماس شماره ۱۶۸۶ ( بدون نیاز به کد شهر ) و مطرح نمودن مشکل

  اطلاع رسانی توسط تماس پذیرنده با مرکز تماس شرکت پرداخت الکترونیک سپهر ۱۶۸۶ ( بدون نیاز به کد شهر )  جهت تغییر در نشانی پذیرنده به همراه کد رهگیری مالیاتی و کد پستی مرتبط به آن

تماس با واحد مرکز تماس به شماره ۱۶۸۶ ( بدون نیاز به کد شهر ) جهت رفع مغایرت

در روزهای غیر تعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌های کارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت ۳:۴۵ بامداد پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌گردد. ضمناً ریز تراکنش‌های پایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت ۵:۰۰ بامداد در اختیار بانک‌های پذیرنده قرار می‌گیرد در روزهای تعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌های کارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت ۱۵:۴۵ پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌گردد. ضمناً ریز تراکنش‌های پایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت ۱۷:۰۰ در اختیار بانک‌های پذیرنده قرار می‌گیرد 

نکته : بدیهی است پس از ارسال دستور پرداخت به بانک ها در زمان مقرر شده فوق، زمان واریز به حساب پذیرندگان بستگی به مقررات مبادلات پولی بانک پذیرنده دارد


حداکثر مبلغ تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان روزانه در کل شبکه بانکی می‌باشد

رمز دوم ایستا یا ثابت، همان رمز دوم یا به بیانی بهتر رمز اینترنتی کارت‌های بانکی است، که با درخواست مشتری برای کارت بانکی وی در بانک فعال می‌شود. این رمز زمانی استفاده می‌شود که برای انجام تراکنش نیازی به حضور فیزیکی کارت نباشد

از دو طریق انجام می گیرد .

الف ) تماس با واحد مرکز تماس به شماره ۱۶۸۶  ( بدون کد شهر )  و اعلام درخواست تغییر ip

ب) از طریق ارسال ایمیل به واحد امور درگاه پرداخت اینترنتی و درخواست تغییر ip

IPG@sepehrpay.com

IPG2@sepehrpay.com

IPG3@sepehrpay.com

افراد حقیقی اتباع ایرانی/ اتباع بیگانه

کپی شناسنامه  / کپی کارت آمایش

کپی پشت و روی کارت ملی / کپی گذرنامه

جواز کسب یا استشهاد محلی

تکمیل فرم اطلاعات پذیرندگی و گواهی بانکی

دارا بودن نشان اعتماد الکترونیکی(نماد اعتماد)

دارا بودن وب سایت آماده جهت فروش اینترنتی

دارا بودن کد رهگیری مالیاتی (گام۴)


افراد حقوقی اتباع ایرانی / اتباع بیگانه

کپی اساسنامه

کپی روزنامه رسمی

کپی سند مالکیت و یا اجاره نامه

کپی پشت و روی کارت ملی اشخاص دارای  حق امضا / کپی کارت آمایش اشخاص دارای  حق امضا

کپی شناسنامه اشخاص دارای حق امضا/ کپی گذرنامه اشخاص دارای  حق امضا

تکمیل فرم اطلاعات پذیرندگی و گواهی بانکی

دارا بودن نشان اعتماد الکترونیکی(نماد اعتماد)

دارا بودن وب سایت آماده جهت فروش اینترنتی

دارا بودن کد رهگیری مالیاتی (گام۴)

الف ) مراجعه حضوری به شعب بانک صادرات ایران و تکمیل فرم درخواست پذیرندگی

ب ) تماس با واحد ارتباط با مشتریان  به شماره ۱۶۸۶ ( بدون کد شهر ) و درخواست دستگاه کارتخوان

ج ) مراجعه به سایت سپهر  منوی پذیرندگان ثبت درخواست پذیرندگی

در روزهای غیر تعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌های کارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت ۳:۴۵ بامداد پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌گردد. ضمناً ریز تراکنش‌های پایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت ۵:۰۰ بامداد در اختیار بانک‌های پذیرنده قرار می‌گیرد

در روزهای تعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌های کارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت ۱۵:۴۵ پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌گردد. ضمناً ریز تراکنش‌های پایانه‌های فروش «شاپرک» در ساعت ۱۷:۰۰ در اختیار بانک‌های پذیرنده قرار می‌گیرد

۰۵ : از انجام تراکنش صرف نظر شد

۵۱ : موجودی کافی نمی باشد

۵۴ : تاریخ انقضای کارت سپری شده است. کارت توسط دستگاه ضبط شود

۵۵ : رمز کارت نامعتبر است

۵۶: کارت نامعتبر است

۵۹: کارت مظنون به تقلب است

۶۱ : مبلغ تراکنش بیش از حد مجاز است

۹۱ : صادر کننده یا سوئیچ مقصد فعال نمیباشد. (مدت زمان انتظار برای دریافت پاسخ پایان یافته است)

 مراجعه به  سایت بانک صادرات به نشانی https://ipg.bsi.ir           

مراجعه به سایت سپهر  منوی پذیرندگان گزینه ثبت درخواست پذیرندگی

از طریق ارسال ایمیل به واحد امور درگاه پرداخت اینترنتی به آدرس

ipg@sepehrpay.com , ipg2@sepehrpay.com , ipg3@sepehrpay.com

نحوه تغییر حساب جهت  دستگاه های کارتخوان و درگاه های اینترنتی به چه صورت می باشد ؟

در صورت تغییر شماره حساب بانک صادرات ایران  :

 مراجعه به شعب بانک صادرات ، تکمیل  فرم تغییر حساب ، ارسال فرم تغییر حساب به همراه مهر شعبه ارسال از طریق فکس به شماره ۱۶۸۶ داخلی ۶ توسط بانک انجام می گردد . 

در صورت تغییر شماره حساب به بانک های طرف قرار داد شرکت سپهر به جز بانک صادرات :

مراجعه به سایت سپهر  ،  منوی پذیرندگان ، منوی فرم ها ، دریافت فرم تغییر حساب ، تکمیل و ارسال فرم تغییر حساب  به همراه تاییدیه شبا با مهر شعبه و ارسال از طریق فکس به شماره ۱۶۸۶ داخلی ۶ توسط پذیرنده انجام می گردد .

بله با تکمیل فرم چند حسابی قابل دریافت در سایت سپهر منوی پذیرندگان ، منوی فرم ها ،  فرم درخواست چند حسابی دریافت و با توجه به بانک های طرف قرارداد شرکت سپهر فرم مربوطه تکمیل و به شماره ۱۶۸۶ داخلی ۶  فکس ارسال می گردد .

قابل دریافت در سایت سپهر منوی پذیرندگان ، منوی فرم ها ،  فرم درخواست چند حسابی دریافت و با توجه به بانک های طرف قرارداد شرکت سپهر فرم مربوطه تکمیل و به شماره ۱۶۸۶ داخلی ۶  فکس ارسال می گردد .

شماره کارت ۱۶ رقمی کارت 

CCV2 کد

تاریخ انقضاء کارت

رمز دوم پویا (یکبارمصرف) یا رمز دوم ثابت (برای تراکنش‌های کمتر از ۱۰۰ هزار تومان)


فروشگاه‌ها یا دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به ازای هر تراکنش خرید کمتر از ۶۰۰ هزار تومان معادل ۱۲۰ تومان و برای تراکنش‌های بالاتر از ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر تراکنش، ۲ در ۱۰ هزار مبلغ آن را به عنوان کارمزد پرداخت می کنند که سقف این مبلغ نیز ۴ هزار تومان است

         مراجعه به منوی فهرست بر روی دستگاه کارتخوان>> منوی پذیرنده >> وارد کردن رمز پذیرنده >> گزارش تراکنش را دریافت می نماییم.

مراجعه به منوی فهرست بر روی دستگاه کارتخوان >> منوی پذیرنده>> گزارشات >> چاپ آخرین تراکنش

مراجعه به منوی فهرست بر روی دستگاه کارتخوان>> منوی پذیرنده >> خرید و ذخیره شارژ >> خرید شارژ>> انتخاب شارژ

مراجعه به منوی فهرست بر روی دستگاه کارتخوان >> منوی پذیرنده >> منوی گزارشات

مراجعه به منوی فهرست بر روی دستگاه کارتخوان>> مشتری >> تسویه حساب

اسکرول به بالا