پرداخت الکترونیک سپهر

مدیرعامل و هیئت مدیره

حمزه آقابابایی

مدیرعامل

سوابق:
  • مدیرعامل شرکت طوبی امید  زیرمجموعه هولدینگ خدمات انفورماتیک راهبر و شرکت سرمایه گذاری غدیر
  • معاونت توسعه شرکت زرفام کیش
  • معاونت توسعه کسب و کار و امور مشتریان فن آوا کارت
 ماموریت مدیریت عامل شرکت، برنامه ریزی و هدایت سازمان جهت پیاده سازی چشم انداز هیئت مدیره (تامین پایدار منافع ذی نفعان شامل سهامداران، پرسنل، مشتریان، مصرف کنندگان، جامعه، …) می‌باشد. انجام این ماموریت، از طریق نقش آفرینی هر یک از اجزای ساختار سازمانی شرکت میسر می‌گردد.
 

امیرحسین آقامحمدی

نایب رئیس هیئت مدیره

 

  • رئیس اداره کل خدمات نوین بانکی بانک صادرات ایران 

  • مدیرعامل شرکت فناوری و راه حل های هوشمند سپهر

هاجر حکیمی

عضو هیئت مدیره

 

  • معاونت توسعه هولدینگ فناوری و نوآوری شرکت صاد

پیمایش به بالا