پرداخت الکترونیک سپهر

مدیر روابط عمومی مبنا کارت آریا منصوب شد

مدیرعامل مبنا کارت آریا سپیده چهارمحالی را به سمت مدیر روابط عمومی این شرکت منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی مبنا کارت آریا در متن حکم مهندس بابک رهنماپور مدیریت عامل شرکت، آمده است: نظر به تجربیات و خدمات ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مدیر روابط عمومی مبنا کارت آریا منصوب می‌شوید. امید است که با هدفمندی و هوشمندی در جهت تحقق اهداف والای شرکت و انجام وظایفی که بر عهده گرفته‌اید، مجدانه کوشش نمائید. از خداوند تبارک و تعالی موفقیت جنابعالی را در انجام امور محوله مسئلت می‌نمایم.

بر اساس این خبر، همچنین مهندس رهنماپور، الهه دامغانی ثانی را به سمت مدیر حوزه مدیریت منصوب کرد. پیش از این سپیده چهارمحالی عهده‌دار این سمت بود.

 

پیمایش به بالا