پرداخت الکترونیک سپهر

موفقیت پرداخت الکترونیک سپهر در کاهش تعداد کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش

شرکت پرداخت الکترونیک سپهر تعداد کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش خود را به صورت چشمگیری کاهش داد.

بر اساس آخرین گزارش شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، در آذر ماه امسال پرداخت الکترونیک سپهر موفق به فعال‌سازی و کاهش تعداد زیادی از کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش خویش گردید. سهم پرداخت الکترونیک سپهر از مجموع مقدارکارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی از کل کارتخوان‌های سیستمی در آبان ماه ۳۳/۵۱% بوده که در آذرماه به ۲۳/۰۶% رسیده است که با عدد ۱۰/۴۴% بیشترین کاهش تعداد این کارتخوان‌ها را در آذرماه میان شرکت‌های پرداخت الکترونیک به خود اختصاص داده است.

 

پیمایش به بالا