پرداخت الکترونیک سپهر

پرداخت الکترونیک سپهر؛ پیشتاز کم ترین خطای پذیرندگی کشور

در تازه ترین گزارش شاپرک که دو روزقبل منتشر شده است، شرکت پرداخت الکترونیک سپهر با ادامه روند ماه‌های قبل همچنان در صدر بهترین عملکرد شرکت‌های صنعت پرداخت کشور در شاخص کم ترین خطای پذیرندگی قرار دارد.

بنابر این گزارش؛ در ماه خرداد همانند ماه گذشته شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” جایگاه نخست در بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را به دست آورده است.

خطای پذیرندگی یکی از خطاهای سیستم تراکنش آنلاین و مربوط به سوئیچ شرکت ارائه خدمات پرداخت است. شرکت شاپرک هر ماه عملکرد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت از منظر تراکنش‌های ناموفق حوزه پذیرندگی را بررسی می‌کند که هدف آن، مقایسه‌ بین شرکت‌ها در پشتیبانی از تراکنش‌های صحیح و دقت در عملکرد است. شایان ذکر است پرداخت الکترونیک سپهر در خرداد ماه نیز با ثبت رکورد ۰/۰۰۸ درصد همچنان پیشتاز کم ترین خطای پذیرندگی کشور است.

پیمایش به بالا