پرداخت الکترونیک سپهر

پرداخت الکترونیک سپهر در جایگاه نخست بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی

پرداخت الکترونیک سپهر جایگاه نخست بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی در مهر ماه ۱۳۹۸ را  کسب کرد.

بنابر جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک، پرداخت الکترونیک سپهر در شهریورماه% ۰۳۷/۰نسبت تعداد خطای پذیرندگی به کل تراکنش‌ها را داشت که این رقم در مهر ماه با کاهش-۰/۰۳۰%

به عدد % ۰۰۷/۰ رسید و این شرکت را در جایگاه نخست بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی قرار داد.

پیمایش به بالا