پرداخت الکترونیک سپهر

پرداخت الکترونیک سپهر فعال ترین شرکت صنعت پرداخت در شاخص دستگاه های کم تراکنش و فاقد تراکنش

پرداخت الکترونیک سپهر کمترین میزان دستگاه‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش را دارد

پرداخت الکترونیک سپهر در گزارش اقتصادی آبان ماه شاپرک کمترین میزان دستگاه‌های کم‌تراکنش و فاقد تراکنش را از آن خود کرد.

تازه ترین گزارش اقتصادی شاپرک حاکی از آن است که در آبان ماه۵/۷۵ درصد از کل کارتخوان‌های فعال سیستمی شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” را کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی آن شامل می‌شدند .

شایان ذکر است روند شرکت پرداخت الکترونیک سپهر در این شاخص‌ طی یک سال موفقیت‌آمیز بوده و در صدر شرکت های حوزه پرداخت کشور قرار داشته است.

پیمایش به بالا