پرداخت الکترونیک سپهر

پرداخت الکترونیک سپهر موفق به اخذ سه گواهینامه ISO شد

شرکت پرداخت الکترونیک سپهر موفق به پیاده سازی و اخذ سه گواهینامه ISO9001-2015، ISO/IEC27001:2013 و ISO/IEC20000:2011شد.

بنابراین گزارش این گواهینامه‌ها در حوزه‌های مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، سیستم مدیریت خدمات و اطلاعات تکنولوژی هستند.

سازمان ها و مراکزی که از استاندارد گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ بهره مند هستند، به تمامی مشتریان ومتقاضیان خود اعلام می‌دارند که یک سیستم مدیریت کیفیتی فعال و موثر، برتمامی خدمات ومحصولات آنها نظارت دارد.

ISO/IEC 27001:2013  یک سیستم مدیریت را تعیین می‌کند که هدف آن تأمین امنیت اطلاعات است.

ISO/IEC20000:2011 استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت در حوزه خدمات فناوری اطلاعات و IT است.

پیمایش به بالا