پرداخت الکترونیک سپهر

پرداخت الکترونیک سپهر همچنان در صدر

پرداخت الکترونیک سپهر در گزارش اقتصادی خرداد ماه شاپرک بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها و کمترین میزان دستگاه های کم تراکنش و فاقد تراکنش را از آن خود کرد.

تازه ترین گزارش اقتصادی شاپرک حاکی از آن است که ۵/۶۴ درصد از کل کارتخوان‌های فعال سیستمی شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” را کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی آن شامل می‌شوند .

همچنین در خرداد ماه ۱۳۹۹شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” با رقمی برابر با ۰/۰۰۹ درصد, بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را داشته است.

شایان ذکر است روند شرکت پرداخت الکترونیک سپهر در این شاخص‌ها طی بیش از یک سال موفقیت آمیز بوده و در صدر شرکت های حوزه پرداخت کشور قرار داشته است.

پیمایش به بالا