پرداخت الکترونیک سپهر

پرداخت الکترونیک سپهر همچنان پیشتاز کیفیت تراکنش

پرداخت الکترونیک سپهر در گزارش اقتصادی آذرماه ۱۳۹۹شاپرک کمترین میزان دستگاه‌های کم‌تراکنش و فاقد تراکنش را از آن خود کرد.

تازه ترین گزارش اقتصادی شاپرک حاکی از آن است که در آذر ماه ۶/۵۰ درصد از کل کارتخوان‌های فعال سیستمی شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” را کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی آن شامل می‌شدند که با توجه به جایگاه بسیار مناسب شرکت در شاخص خطای پذیرندگی از این منظر پرداخت الکترونیک سپهر پیشتاز در کیفیت تراکنش ها محسوب می شود.

شایان ذکر است روند شرکت پرداخت الکترونیک سپهر در این شاخص‌ طی یک سال موفقیت‌آمیز بوده و در صدر شرکت های حوزه پرداخت کشور قرار داشته است.

پیمایش به بالا