پرداخت الکترونیک سپهر

پرداخت الکترونیک سپهر همچنان یکی از پیشتازان کیفیت تراکنش

پرداخت الکترونیک سپهر در گزارش اقتصادی دی ماه ۱۳۹۹شاپرک کمترین میزان دستگاه‌های کم‌تراکنش و فاقد تراکنش را از آن خود کرد.

تازه‌ترین گزارش اقتصادی شاپرک حاکی از آن است که در آذر ماه۶/۲۱ درصد از کل کارتخوان‌های فعال سیستمی شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” را کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی آن شامل می‌شدند که با توجه به جایگاه بسیار مناسب شرکت در شاخص خطای پذیرندگی از این منظر پرداخت الکترونیک سپهر یکی از پیشتازان در کیفیت تراکنش ها محسوب می شود.

شایان ذکر است روند شرکت پرداخت الکترونیک سپهر در این شاخص‌ طی یک سال موفقیت‌آمیز بوده و در صدر شرکت های حوزه پرداخت کشور قرار داشته است.

پیمایش به بالا