پرداخت الکترونیک سپهر

پرداخت الکترونیک سپهر پیشتاز دستگاه های کم تراکنش و فاقد تراکنش

پرداخت الکترونیک سپهر در جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک همچنان کمترین میزان دستگاه های کم تراکنش و فاقد تراکنش را از آن خود کرده است.
گزارش اقتصادی فروردین ماه شاپرک حاکی از آن است که۷/۲۶ درصد از کل کارتخوان‌های فعال سیستمی شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” را کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی آن شامل می‌شوند .
شایان ذکر است روند شرکت پرداخت الکترونیک سپهر در این شاخص‌ها طی بیش از یک سال موفقیت آمیز بوده و در صدر شرکت های حوزه پرداخت کشور قرار داشته است.

پیمایش به بالا