پرداخت الکترونیک سپهر

پرداخت الکترونیک سپهر کمترین میزان دستگاه‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش را دارد

پرداخت الکترونیک سپهر در گزارش اقتصادی تیرماه شاپرک کمترین میزان دستگاه های کم تراکنش و فاقد تراکنش را از آن خود کرد.

تازه ترین گزارش اقتصادی شاپرک حاکی از آن است که در خردادماه ۵/۶۴ درصد از کل کارتخوان‌های فعال سیستمی شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” را کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی آن شامل می‌شدند که در تیرماه این عدد به ۵/۳۲  درصد رسید.

شایان ذکر است روند شرکت پرداخت الکترونیک سپهر در این شاخص‌ طی یک سال موفقیت‌آمیز بوده و در صدر شرکت های حوزه پرداخت کشور قرار داشته است.

پیمایش به بالا