پرداخت الکترونیک سپهر

پیشتازی سپهر ادامه دارد

جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک حاکی از آن است که پرداخت الکترونیک سپهر همچنان کمترین میزان دستگاه های کم تراکنش و فاقد تراکنش را از آن خود دارد.
گزارش اقتصادی اسفند ماه سال ۱۳۹۹شاپرک عملکرد این شرکت را در این شاخص نسبت به سایر شرکت‌های صنعت پرداخت کشور بهتر می‌داند چرا که تنها ۶/۵۶از کل کارتخوان‌های فعال سیستمی شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” را کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی آن شامل می‌شوند.پرداخت الکترونیک سپهر تنها شرکتی است که موفق شده به طور متمادی سهم کارتخوان های کم و فاقد تراکنش خود را تک رقمی نگه دارد.
شایان ذکر است روند شرکت پرداخت الکترونیک سپهر در این شاخص‌ طی بیش از یک سال موفقیت آمیز بوده و در صدر شرکت های حوزه پرداخت کشور قرار داشته است.

پیمایش به بالا