پرداخت الکترونیک سپهر

کاهش مستمر کارتخوان‌های فاقد و کم تراکنش

روند رو به رشد و موفقیت آمیز پرداخت الکترونیک سپهر در کاهش مستمر تعداد کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش همچنان ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی این شرکت، سهم مجموع تعداد کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش این شرکت از ۶/۲۵ % در خرداد ماه با کاهش حدود یک درصدی به ۵/۳۷ % در تیرماه رسیده است.

طبق گزارش اقتصادی شاپرک کاهش این شاخص نشان دهنده عملکرد بهتر شرکت‌های psp است.

شایان ذکر است در این گزارش، شرکت پرداخت الکترونیک سپهر در حوزه کارتخوان‌های کم و فاقد تراکنش رتبه دوم شرکت‌های فعال صنعت پرداخت کشور را به خود اختصاص داده است.

پیمایش به بالا