پرداخت الکترونیک سپهر

کاهش ۳۰ درصدی پایانه های کم و فاقد تراکنش پرداخت الکترونیک سپهر

بر اساس آخرین گزارش شاپرک روند رو به بهبود پرداخت الکترونیک سپهر در شاخص پایانه های کم تراکنش و فاقد تراکنش همچنان ادامه دارد.

بنا بر آخرین گزارش شاپرک، پرداخت الکترونیک سپهر با ثبت عدد ۶.۲۵ درصد و نزدیک به ۱۲ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به عنوان دومین شرکت موفق کشور در این زمینه معرفی شده است.

بر اساس گزارش روابط عمومی پرداخت الکترونیک سپهر؛ آمارهای این شرکت نشان می دهد پایانه های کم اثر یا غیر سودمند در این شرکت نسبت به زمان مشابه در سال قبل بیش از  ۳۰درصد کاهش داشته است.

پیمایش به بالا