پرداخت الکترونیک سپهر

کسب رتبه اول در کاهش تعداد کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش توسط پرداخت الکترونیک سپهر

پرداخت الکترونیک سپهر در جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک، به رتبه اول در کاهش تعداد کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش دست یافت.

بنابراین گزارش، پرداخت الکترونیک سپهر در ماه‌های گذشته نیز رتبه خوبی در این بخش داشت و در این مدت با بهبود فعالیت‌ها توانست مقام نخست را کسب نماید.

جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک حاکی از آن است که مجموع تعداد کارتخوانهای کم تراکنش و فاقد تراکنش این شرکت از ۶/۴۰   %در مهرماه به  ۴/۸۰%در آبان ماه رسیده است.

هم چنین در ماه آبان همانند ماه گذشته شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” جایگاه نخست در بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را به‌دست آورده است.

بر پایه این گزارش نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها از ۰/۰۰۷%در مهرماه به ۰/۰۰۶%در آبان ماه رسید که با بهبود یک درصدی همراه بود.

پیمایش به بالا